Quality Assurance (ISO)

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารบริษัทที่เล็งเห็นความสำคัญของระบบมาตรฐานภาพ ISO 9000

จึงได้ผลักดันเพื่อให้ได้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 จนผ่านการรับรองตั้งแต่ปี 2541เป็นต้นมา 

ถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ  ในการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อตอบสนองความ ต้องการของตลาดในยุคแห่ง

การเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน  ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับคุณภาพ

จากเดิมจนปัจจุบันได้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน Bureau Varitas

ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 14001

คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริการสังคม

โดย มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการใช้งานเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ

 อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

มาใช้ โดยผลักดันจนได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2547 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

จนถึงปัจจุบันได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จากสถาบัน Bureau Varitas

เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบจนได้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน Oeko-Tex Standard100 Class I จากสถาบันทดสอบสิ่งทอ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่ให้การรับรองระดับโลกที่นานาชาติเชื่อมั่น

 

+ Oeko-Tex Standard 100  มี 4 ระดับดังนี้

-Product Class I  :  Products for Babys   คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน 0 – 36 เดือน ทุกรายการยกเว้นเสื้อผ้าที่ทำจากหนัง

-Product Class II  :  Products with direct contact to skin คือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้แล้วสัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น เสื้อเชิ๊ต ชุดชั้นใน
-Product Class III  :  Products without direct contact to skinคือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้แล้วไม่ได้สัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น แถบตกแต่งภายนอก ผ้าบุซับใน
-Product Class IV  :  Decoration Material คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับตกแต่ง เช่น พรม ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ

      Since the Company realizes all forms of anti-corruption, there is a campaign with education for employees at all levels to perform their duties with honesty and adhere to the Code of Conduct for business in order for the organization’s sustainability. The Company is strongly committed to resist any forms of corruption so that employees can act in the same direction. 

On 30th June 2020, the CAC committee passed a resolution on certifying the member status of the Thai Private Sector Collective Action Against Corruption to Union Pioneer Public Company Limited, which is the proud of the Company’s employees and management who have been involved in driving the Company to be accredited as a member of the Coalition.

 

  • Elastic Rubber
  • Elastic Braid
  • Elastic Webbing
  • Medical Devices
View all >>
Rubber Tape

Rubber Tape

Rubber Tape 

Natural Rubber (Latex) / Synthetic -Polyisoprene Rubber (Latex free)

Union Pioneer’s rubber tape has been produced with state-of the art production facility, control by well educate and high experience human resources. 

 
Our products possess following properties:

- Resistance to Saline water, Chlorine, Suntan lotion and perspiration.

- Excellent launderability, non-shrinking-retains original size and tension after multiple wash/ dry cycles.

- Excellent elongation and excellent stretch recovery enhance the comfortability and durability.

- Excellent sewing properties (needle puncture compatibility).

 

Product Application:

- The swimwear, sportwear and active wear: Rubber tape is used in tunneled leg opening, neck and waistband.

- Underwear & Innerwear: Rubber tape is used in waistbands and leg openings.

- The rim of pants’ legs for gentlemen.

- Medical and Health care product.

- Furniture industry:  Rubber tape is used as insert elastic in: fitted bed sheets, automobile covers, sofa covers, iron board cover, luggage pockets and etc.

 

Product specification:

- Surface: Plain (talc coated or silicon coated) and Textured rubber.

- Color: Basic color: white, black and grey. Customized colors are also available.

- Festooned packing: Standard of 5 kgs/inner box, 6 inner boxes(30kgs) / master carton. Customized packing are also available.

 

Rubber tape dimension:

• Thickness available (mm.): 0.25 – 1.00

• Width available (mm.): 3.2  50.8 

 

See Catalogue Sample:   "Here"


 

Rubber Thread

Rubber Thread

Rubber Thread

Natural Rubber (Latex) / Synthetic -Polyisoprene Rubber (Latex free)

Union Pioneer’s rubber thread has been produced with state-of the art production facility, control by well educate and high experience human resources.

 

Our products possess following properties:

- Resistance to Saline water, Chlorine, Suntan lotion and perspiration.

- Excellent launderability, non-shrinking-retains original size and tension after multiple wash/ dry cycles.

- Excellent elongation and excellent stretch recovery enhance the comfortability and durability.

- Excellent sewing properties (needle puncture compatibility).

 

Product Application:

- The Rim of baby and adult diaper’s legs and waist.

- The rim of pants’ legs for gentlemen.

- The swimming suits.

- The Rim of shower cap and swimming cap and so on.

 

Rubber tape dimension:

• Thickness available (mm.): 0.20-0.50

• Width available (mm): 0.48-0.80

 


See Catalogue Sample:   "Here"


 

Exercise Band

Exercise Band

⇒ Used to exercise: Stretch band helps you strengthen and tone your entire body. With the benefits of its light weight, stretch band can be carried around easily while offering a great workout option.


See Catalogue Sample:   "Here"


 

Elastic Braid

Elastic Braid

Braiding is a form of narrow fabric construction. Our factory manufactures both elastic braid and nonelastic braid.

 

Type & Packing:

1.1 Round / Circular braids:

Diameter 0.9 - 7.0 mm.

1.2 Flat Braids: 

 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 and 22 cords are typical size

2. Center core material of elastic braid is Elastic Rubber

3. Packing: Spool, Festoon and customized packings are also available

4. Color: Customized color

 

Application (Consumer and Industrial textile):

- Golf Gloves

- Component of underwear

- Rim of Pajama’s waist

- Rim of pants’ waist and legs

- Garment accessory 

- Hairband

- Shoelace and Shoes’ component

- Hanger loop

- Fitted bed sheet

- Strap assembly for industrial products

- Strap braid for electronic products

- Strap braid for car-seat cover

- Strap braid for motor

 


See Catalogue Sample:   "Here"


 

Elastic Webbing

Elastic Webbing

Used as the components of

                    1. The Underware for gentlemen and Iadies

                    2. The General clothes for children and adult

                    3. The Warming suits

                    4. The Sportwear

                    5. The Healthy products using elastic

                    6. The Tape for flask and bag


See Catalogue Sample:   "Here"


 

TOURNIQUET (Disposable or Single use)

TOURNIQUET (Disposable or Single use)

Synthetic -Polyisoprene Rubber (Latex free)

Our production facility of Tourniquet is in a clean control environment, dust and other relevant contaminations are controlled and minimized by using advanced filters, air-flow and other quality control procedures.

Tourniquet is a device which applies pressure to a limb or extremity so as to limit – but not stop – the flow of blood. It may be used in emergencies, in surgery, or in post-operative rehabilitation.

 

Our tourniquet has the following properties:

- Disposable tourniquet can reduce the risk of patient infection or contamination, improve blood sample quality.

- Soft, slip resistance and user friendly.

- Excellent stretch recovery provides easy to tie and untie.

- Humanized flat shape design, which can relieve user’s uncomfortableness.

- Static free and can be sterilized.

 

Product specification

- Surface: Textured rubber / Plain rubber

- Color: Blue, green, orange and white.

- Dimension: standard 1”x18”.

- Packing: Rolled and banded, Flat and perforated.

- Customization: Customized color, dimension and packings are all available by special orders.

 
Esmarch Bandage

Esmarch Bandage

Esmarch Bandage

Esmarch Bandage is used to control and exclude blood flow during surgical procedures. 

 
Our Esmarch Bandage has the following properties:
 

- Hygienic Latex or non-latex bandages used for exsanguination of the limb.

- Create a bloodless area for speedy surgery.

- Have an excellent stretch recovery. 

- Can be sterilized.

- Developed specifically for medical packaging application.

- Reduce risk of infection.

 

Product specification

- Surface: Textured rubber / Plain rubber (silicon treated)

- Color: Blue and white. 

- Dimension: 

                 o Width: 3”, 4”,6”

                 o Length: 9”, 12”

- Packing: Rolled and banned. 

- Customization: Customized color, dimension and packings are all available by special orders.

 

Elastic Bandage

Elastic Bandage

Benefit:

► Elastic bandage help decrease pain and reduce swelling of an injured area.

► Elastic bandage wrap around an arm or leg splint during healing.

► Elastic bandage improve blood flow to an arm or leg.

 

Product size:

2 Inch.

3 Inch.

4 Inch.

6 Inch.

Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top