About US

ความเป็นมาของบริษัท

                        เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2516 จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

                        เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

                  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่   0-10-7-537-00101-3

                        ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว   :  75,000,000.00 บาท

                        หุ้นสามัญ   7,500,000 หุ้น   มูลค่าหุ้นละ   10.00 บาท

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯคือ เส้นยางยืดและแถบยางยืด (Rubber Thread & Rubber Tape), ยางยืดถัก (Elastic Braid),  ยางยืดทอและโครเชท์ (Elastic Webbing & Crochet) และเส้นยางหุ้ม (Covering Yarn)  ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "Venus" ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อื่น เช่น อุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ หรือนำไปใช้งานทางด้านอื่น ๆ ตามประเภทธุรกิจของลูกค้า

บริษัทฯได้ขยายฐานตลาดเพิ่มเติมในกลุ่มของอุปกรณ์การแพทย์ คือแผ่นยางห้ามเลือดและแถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย

 

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :

                ตั้งอยู่เลขที่  1  ซอยเสรีไทย 62  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510

โรงงานสาขาบางปะกง :

                 ตั้งอยู่เลขที่ 99  หมู่5 ถนนบางนา-ตราด(กม.38)  ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง  จ.ว.ฉะเชิงเทรา

คลังเก็บสินค้า สาขาตราด :

                 ตั้งอยู่เลขที่ 70/2 หมู่ที่1 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

Home  Page  :   www.unionpioneer.co.th    E-Mail : [email protected]

โทรศัพท์  0-2517-0105  ถึง 8    โทรสาร   0-2517-1016 , 0-2517 – 0345

 

                        บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม  บริษัทย่อย และไม่มีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น

 

.

 

  • Elastic Rubber
  • Elastic Braid
  • Elastic Webbing
  • Medical Devices
View all >>
Rubber Tape

Rubber Tape

Rubber Tape 

Natural Rubber (Latex) / Synthetic -Polyisoprene Rubber (Latex free)

Union Pioneer’s rubber tape has been produced with state-of the art production facility, control by well educate and high experience human resources. 

 
Our products possess following properties:

- Resistance to Saline water, Chlorine, Suntan lotion and perspiration.

- Excellent launderability, non-shrinking-retains original size and tension after multiple wash/ dry cycles.

- Excellent elongation and excellent stretch recovery enhance the comfortability and durability.

- Excellent sewing properties (needle puncture compatibility).

 

Product Application:

- The swimwear, sportwear and active wear: Rubber tape is used in tunneled leg opening, neck and waistband.

- Underwear & Innerwear: Rubber tape is used in waistbands and leg openings.

- The rim of pants’ legs for gentlemen.

- Medical and Health care product.

- Furniture industry:  Rubber tape is used as insert elastic in: fitted bed sheets, automobile covers, sofa covers, iron board cover, luggage pockets and etc.

 

Product specification:

- Surface: Plain (talc coated or silicon coated) and Textured rubber.

- Color: Basic color: white, black and grey. Customized colors are also available.

- Festooned packing: Standard of 5 kgs/inner box, 6 inner boxes(30kgs) / master carton. Customized packing are also available.

 

Rubber tape dimension:

• Thickness available (mm.): 0.25 – 1.00

• Width available (mm.): 3.2  50.8 

 

See Catalogue Sample:   "Here"


 

Rubber Thread

Rubber Thread

Rubber Thread

Natural Rubber (Latex) / Synthetic -Polyisoprene Rubber (Latex free)

Union Pioneer’s rubber thread has been produced with state-of the art production facility, control by well educate and high experience human resources.

 

Our products possess following properties:

- Resistance to Saline water, Chlorine, Suntan lotion and perspiration.

- Excellent launderability, non-shrinking-retains original size and tension after multiple wash/ dry cycles.

- Excellent elongation and excellent stretch recovery enhance the comfortability and durability.

- Excellent sewing properties (needle puncture compatibility).

 

Product Application:

- The Rim of baby and adult diaper’s legs and waist.

- The rim of pants’ legs for gentlemen.

- The swimming suits.

- The Rim of shower cap and swimming cap and so on.

 

Rubber tape dimension:

• Thickness available (mm.): 0.20-0.50

• Width available (mm): 0.48-0.80

 


See Catalogue Sample:   "Here"


 

Exercise Band

Exercise Band

⇒ Used to exercise: Stretch band helps you strengthen and tone your entire body. With the benefits of its light weight, stretch band can be carried around easily while offering a great workout option.


See Catalogue Sample:   "Here"


 

Elastic Braid

Elastic Braid

Braiding is a form of narrow fabric construction. Our factory manufactures both elastic braid and nonelastic braid.

 

Type & Packing:

1.1 Round / Circular braids:

Diameter 0.9 - 7.0 mm.

1.2 Flat Braids: 

 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 and 22 cords are typical size

2. Center core material of elastic braid is Elastic Rubber

3. Packing: Spool, Festoon and customized packings are also available

4. Color: Customized color

 

Application (Consumer and Industrial textile):

- Golf Gloves

- Component of underwear

- Rim of Pajama’s waist

- Rim of pants’ waist and legs

- Garment accessory 

- Hairband

- Shoelace and Shoes’ component

- Hanger loop

- Fitted bed sheet

- Strap assembly for industrial products

- Strap braid for electronic products

- Strap braid for car-seat cover

- Strap braid for motor

 


See Catalogue Sample:   "Here"


 

Elastic Webbing

Elastic Webbing

Used as the components of

                    1. The Underware for gentlemen and Iadies

                    2. The General clothes for children and adult

                    3. The Warming suits

                    4. The Sportwear

                    5. The Healthy products using elastic

                    6. The Tape for flask and bag


See Catalogue Sample:   "Here"


 

TOURNIQUET (Disposable or Single use)

TOURNIQUET (Disposable or Single use)

Synthetic -Polyisoprene Rubber (Latex free)

Our production facility of Tourniquet is in a clean control environment, dust and other relevant contaminations are controlled and minimized by using advanced filters, air-flow and other quality control procedures.

Tourniquet is a device which applies pressure to a limb or extremity so as to limit – but not stop – the flow of blood. It may be used in emergencies, in surgery, or in post-operative rehabilitation.

 

Our tourniquet has the following properties:

- Disposable tourniquet can reduce the risk of patient infection or contamination, improve blood sample quality.

- Soft, slip resistance and user friendly.

- Excellent stretch recovery provides easy to tie and untie.

- Humanized flat shape design, which can relieve user’s uncomfortableness.

- Static free and can be sterilized.

 

Product specification

- Surface: Textured rubber / Plain rubber

- Color: Blue, green, orange and white.

- Dimension: standard 1”x18”.

- Packing: Rolled and banded, Flat and perforated.

- Customization: Customized color, dimension and packings are all available by special orders.

 
Esmarch Bandage

Esmarch Bandage

Esmarch Bandage

Esmarch Bandage is used to control and exclude blood flow during surgical procedures. 

 
Our Esmarch Bandage has the following properties:
 

- Hygienic Latex or non-latex bandages used for exsanguination of the limb.

- Create a bloodless area for speedy surgery.

- Have an excellent stretch recovery. 

- Can be sterilized.

- Developed specifically for medical packaging application.

- Reduce risk of infection.

 

Product specification

- Surface: Textured rubber / Plain rubber (silicon treated)

- Color: Blue and white. 

- Dimension: 

                 o Width: 3”, 4”,6”

                 o Length: 9”, 12”

- Packing: Rolled and banned. 

- Customization: Customized color, dimension and packings are all available by special orders.

 

Elastic Bandage

Elastic Bandage

Benefit:

► Elastic bandage help decrease pain and reduce swelling of an injured area.

► Elastic bandage wrap around an arm or leg splint during healing.

► Elastic bandage improve blood flow to an arm or leg.

 

Product size:

2 Inch.

3 Inch.

4 Inch.

6 Inch.

Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top